Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Zərdab rayonu Hüseynxanlı kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Göyçay rayonu Potu kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Ucar rayonu Ramal kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Kürdəmir rayonu Sığırlı kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Zərdab rayonu Otmanova kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Göyçay rayonu Cəyirli kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Ucar rayonu Əlikənd kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Kürdəmir rayonu Dəyirmanlı kəndi

10 oktyabr 2019-cu il

9

Zərdab rayonu Dəliquşçu kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Göyçay rayonu Çayarxı kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Ucar rayonu Çiyni kəndi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Kürdəmir rayonu Atakişili kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Zərdab rayonu Qaravəlli kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Göyçay rayonu Çərəkə kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

15

Ucar rayonu Qəzyan kəndi

22 oktyabr 2019-cu il

16

Kürdəmir rayonu Xırdapay kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

17

Zərdab rayonu Hüseynxanlı kəndi

24 oktyabr 2019-cu il

18

Göyçay rayonu Potu kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

19

Ucar rayonu Ramal kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

20

Kürdəmir rayonu Sığırlı kəndi

29 oktyabr 2019-cu il

21

Zərdab rayonu Otmanova kəndi

30 oktyabr 2019-cu il

22

Göyçay rayonu Mallı-Şıxlı kəndi

31 oktyabr 2019-cu il