Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 2019-cu il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair

H E S A B A T

2019-cu il ərzində ölkə üzrə 266069 daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınmış, bu göstəricinin 78426-sı (29.5 faizi) ilkin, 187643-ü (70.5 faizi) isə təkrar qeydiyyata aid olmuşdur. Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 44490-ı fərdi yaşayış və bağ evi, 76661-i mənzil, 132246-sı torpaq sahəsi, 4399-u qeyri-yaşayış binası, 7166-sı qeyri-yaşayış sahəsi, 1006-sı əmlak kompleksi, 77-si çoxmərtəbəli yaşayış binası, 24-ü isə çoxillik əkmələr təşkil etmişdir.

2019-cu il ərzində ölkə üzrə aparılmış, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının statistikasının ötən il ərzində aparılmış qeydiyyatın statistikası ilə müqayisədə 121.9 faiz təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma və azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 43.5 faiz olmaqla 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsində, 36.0 faiz olmaqla 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsində, 33.2 faiz olmaqla 11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsində, 31.2 faiz olmaqla 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsində, 30.2 faiz olmaqla 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsində, 29.8 faiz olmaqla 8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsində, 24.4 faiz olmaqla 15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsində, 23.5 faiz olmaqla 14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsində, 23.3 faiz olmaqla 5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsində, 22.7 faiz olmaqla 13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsində, 22.5 faiz olmaqla 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsində, 22.2 faiz olmaqla 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsində, 21.2 faiz olmaqla 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsində, 14.8 faiz olmaqla 17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsində, 14.4 faiz olmaqla 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsində, 13.4 faiz olmaqla 2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsində, 5.8 faiz olmaqla 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsində, azalma isə 12.3 faiz olmaqla yalnız 10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

Cari il ərzində ölkə üzrə aparılan ilkin qeydiyyat, ümumi qeydiyyatın 29.5 faizini təşkil etmişdir. Aparılan ilkin qeydiyyatın statistikası ötən ilin eyni dövrü ərzində aparılmış ilkin qeydiyyatın statistikası ilə müqayisədə 130.3 faiz təşkil etmişdir. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma və azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 55.5 faiz olmaqla 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsində, 53.9 faiz olmaqla 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsində, 35.0 faiz olmaqla 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsində, 31.2 faiz olmaqla 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsində, 24.5 faiz olmaqla 14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsində, 23.8 faiz olmaqla 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsində, 23.4 faiz olmaqla 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsində, 22.6 faiz olmaqla 8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsində, 20.0 faiz olmaqla 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsində, 18.2 faiz olmaqla 5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsində, 7.6 faiz olmaqla 2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsində, 7.3 faiz olmaqla 13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsində, 5.5 faiz olmaqla 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsində, 1.7 faiz olmaqla 15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsində, azalma isə 22.4 faiz olmaqla 11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsində, 15.7 faiz olmaqla 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsində, 3.5 faiz olmaqla 17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsində və 2.5 faiz olmaqla 10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

2019-cu il ərzində 227281 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılmış və texniki pasport tərtib edilmiş, 44574 ipoteka müqaviləsi, 4479 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınmış, hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 251765 məhdudiyyət arayışı (ondan 216211-i və ya 85.9 faizi Notariuslar tərəfindən edilmiş müraciətlərə aiddir) verilmişdir.

2019-cu ilin statistik göstəricilərinin 2018-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisəsi aparılan zaman, üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlakların ümumi sayında 21.9 faiz, inventarlaşdırma işləri üçün tərtib edilmiş texniki pasportların sayında 22.0 faiz, məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışların sayında 24.4 faiz, əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışların sayında 68.2 faiz, yüklülüyün (icarə istifadə) qeydiyyatında 5.2 faiz, ipotekanın qeydiyyatında isə 3.0 faiz artma müşahidə edilmişdir.

2019-cu il ərzində Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə ümumilikdə tərtib edilmiş texniki pasportların statistikasının ötən ilin eyni dövrünün statistikası ilə müqayisədə 122.0 faiz təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma və azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 42.5 faiz olmaqla 13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsində, 36.1 faiz olmaqla 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsində, 35.9 faiz olmaqla 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsində, 35.0 faiz olmaqla 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsində, 31.8 faiz olmaqla 11 saylı Şamkir Ərazi İdarəsində, 29.1 faiz olmaqla 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsində, 23.6 faiz olmaqla 5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsində, 22.6 faiz olmaqla 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsində, 19.1 faiz olmaqla 14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsində, 18.9 faiz olmaqla 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsində, 15.5 faiz olmaqla 15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsində, 14.5 faiz olmaqla 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsində, 14.4 faiz olmaqla 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsində, 10.2 faiz olmaqla 17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsində, 5.3 faiz olmaqla 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsində, 3.1 faiz olmaqla 2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsində, 2.2 faiz olmaqla 8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsində, azalma isə 20.8 faiz olmaqla 10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsində, ötən ilin eyni dövrünün statistikası ilə müqayisəsi zamanı 24.4 faiz artımın olduğu müşahidə olunmuşdur. Bu göstərici üzrə Xidmətin 18 ərazi idarəsindən hər-birində artım müşahidə olunmuşdur. Artımın orta faiz göstəricisi 34.8 faiz təşkil etmişdir.

2019-cu il ərzində, üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlak obyektlərindən 85407-si (32.1 faiz), tərtib edilmiş texniki pasportlardan 64664-ü (28.5 faiz), dövlət qeydiyyatına alınmış ipoteka müqavilələrindən 23317-si (52.3 faiz), dövlət reyestrindən hüquq sahiblərinə verilmiş məhdudiyyət arayışlarından 77974-ü (31.0 faizi), əhaliyə xidmətlə bağlı arayışlardan 41260-ı (39.6 faizi) 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi üzrə olmuşdur.

2019-cu il ərzində ölkə üzrə 31593 mənzil özəlləşdirilmişdir. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 189.1 faiz təşkil etmişdir. Özəlləşməyə başlanıldığı dövrdən, 01 yanvar 2020-ci il tarixinədək ölkə üzrə 592496 mənzil özəlləşdirilmişdir.

Xidmətin ərazi idarələrində fəaliyyət göstərən mobil ofislər vasitəsilə 2019-cu il ərzində vətəndaşlardan 70980 müraciət qəbul olunmuşdur ki, bu da ötən ilin eyni adlı göstəricisi ilə müqayisədə 87.8 faiz təşkil etmişdir. Mobil ofislərin fəaliyyətə başladığı gündən, yəni 2014-cü ilin aprel ayından etibarən 2019-cu ilin sonunadək ümumilikdə 391758 vətəndaş müraciəti icraata qəbul olunmuşdur.

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 641-VQD nömrəli Qanuna edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq dövlət reyestrindən çıxarışların “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilməsi və hüquq sahibi tərəfindən elektron üsulla əldə edilməsi prosesi artıq həyata keçirilir. Hesabat illində 213815 elektron çıxarış imzalanaraq hüquq sahiblərinə elektron üsulla təqdim olunmuşdur.

Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri üzrə hüquqi və fiziki şəxslərə “Elektron hökumət” portalı vasitəsilə 25 interaktiv və 1 informativ olmaqla 26 elektron xidmət göstərilməkdədir. Hesabat ilində Xidmətin ərazi idarələrinə 34231 elektron müraciət daxil olmuşdur.

2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində dövlət müəssisə və təşkilatlarının əmlakının və istifadəsində olan torpaq sahələrinə 483 texniki pasport və 2062 plan-cizgi tərtib olunmuşdur.

Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən bələdiyyə ərazilərində yerləşən, dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının istifadəsində olan və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş dövlətə məxsus torpaq sahələrinin işlənmiş plan-cizgiləri mütəmadi olaraq elektron kadastr bazasına daxil edilməsi  üçün DƏKÜRX-yə təqdim olunur.

2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Məlumat bankına 64098 ədəd daşınmaz əmlakın bazar qiyməti barədə məlumatlar daxil edilmişdir. Hazırda Məlumat bankında 739264 daşınmaz əmlaklar və onların bazar dəyəri barədə məlumatlar mövcuddur.

Ərazi idarələri üzrə arxivlərdə 30.12.2019-cu il tarixə mövcud olan 2488428 ədəd saxlanma vahidindən 2282250 ədədi, yəni 91.8 faizi yeni qovluqlarda yığılmışdır. Hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmış 1952240 inventar işindən 1943846 ədədi, yəni 99,6 faizi skanlaşdırılaraq elektron məlumat bazasına daxil edilmişdir.

Ləğv edilmiş DTXK-nin rayon şöbələrindən qəbul edilmiş 2044063 arxiv sənədindən 2044063 ədədi, yəni 100 faizi çeşidlənmişdir. Çeşidlənmiş sənədlərdən skanlaşdırılması tələb olunan 1538423 ədəd sənədin hamısı, yəni 100 faizi skanlaşdırılmışdır.

2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ərazi idarələri tərəfindən bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərlə 90120 müqavilə bağlanmış, bunlardan 84951 müqavilə icra olunaraq bazar qiyməti barədə arayışlar verilmişdir.

Hesabat dövründə daşınmaz əmlakın fərdi qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar 114 iş daxil olmuşdur.

2019-cu il üzrə Xidmətə və onun ərazi idarələrinə  ümumilikdə 195861 sənəd daxil olmuşdur. Həmin sənədlərdən 6972-si Komitədən Xidmətə, 12583-ü Xidmətə birbaşa, 176306-sı isə ərazi idarələrinə birbaşa daxil olan müraciətlərdir.

Bu müddətdə Komitədən Xidmətə göndərilmiş 6972 sənəddən 1353-ü müxtəlif dövlət orqanlarından və digər qurumlardan ünvanlanmış məktublar, 5619-u isə vətəndaşlar tərəfindən ünvanlanmış müxtəlif məzmunlu müraciətlər olmuşdur.

Xidmətin aparatında xidmət rəisi, müavinləri və struktur bölmələrin rəhbərləri tərəfindən 741 vətəndaş qəbul edilmiş, onlar tərəfindən qaldırılan problemlərin həlli ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, komitə rəhbərliyi tərəfindən 2019-cu il ərzində respublikanın şəhər və rayonlarını əhatə etməklə Qobustan, Mingəçevir, İmişli, Kürdəmir, Şəki, Qax, Şabran, Xızı, Siyəzən, Göyçay, Zərdab, Ucar, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Bərdə, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Naftalan,Göygöl, Sabirabad, Şirvan, Neftçala, Quba və Qusar şəhərləri mərkəz olmaqla vətəndaşların səyyar qəbulu keçirilmişdir. Qəbul zamanı Xidmətin fəaliyyət sahələri üzrə 152 vətəndaşın ərizəsinə baxılmış və müraciətlərin həll edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Hesabat ilində əhalinin mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması, o cümlədən, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, vətəndaşlara xidmətin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi və vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə bir sıra qanunvericilik aktlarının layihələri hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur.

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq Xidmətin aparatında və ərazi idarələrində (Xidmət rəisinin müavinləri, aparatın struktur bölmələrinin, yerli qurumların rəhbərləri və müavinləri istisna olmaqla) işçilərin işə qəbulu, işdən azad edilməsi, başqa işə keçirilməsi, vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması, kadrların irəli çəkilməsi, yerdəyişməsi, onların şəxsi işlərinin hazırlanması və digər məsələlərlə bağlı işlər davam etdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 03 yanvar 2019-cu il tarixli 02 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin “Əmlak Xidmətləri Məkanı”nın yaradılması ilə əlaqədar 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsinin Səbail, Yasamal, Nəsimi, Nizami, Binəqədi, Xətai və Pirallahı rayon şöbələri ləğv edilmiş və idarənin yeni strukturu təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 26 fevral 2019-cu il tarixli 35 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsinin strukturu yeni redaksiyada təsdiq edilmiş və Əmlak Xidmətləri Məkanında İşlərin təşkili şöbəsi yaradılmışdır.

01 yanvar 2020-ci il tarixə Xidmətin aparatı və ərazi idarələri üzrə işçilərin sayı            1388 ştat vahidinə qarşı 1221 nəfər (o cümlədən 2 xidmət müqaviləsi) təşkil etmişdir. Onlardan 78 nəfəri Xidmətin Aparatında və 1141 nəfəri ərazi idarələrində çalışır. Vakant vəzifələrin sayı 169 vahid təşkil edir.

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 03 yanvar 2019-cu il tarixli 01 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “2019-cu il üçün təlim-tədris plan qrafiki”nə uyğun olaraq, Təlim-Tədris Mərkəzi tərəfindən tərtib olunmuş vaxt cədvəlinə uyğun olaraq  Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 28 yanvar - 01 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair inventarlaşdırma-ölçmə işləri və texniki sənədlərin hazırlanıb verilməsi”, 11-13 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən əmlak hüquqlarına dair məlumatların verilməsi”, 11-15 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi”, “Müasir geodeziya-ölçmə cihazlarından istifadə bacarıqlarının öyrədilməsi”, 25-27 fevral 2019-cu il tarixlərində “Komitə sistemində satınalmalarının idarə edilməsi və səmərəlilik məsələləri”, Şəki şəhərində 04-08 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, 06-08 fevral 2019-cu il tarixlərində “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri”, Bərdə şəhərində 18-22 fevral 2019-cu il tarixlərində “Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin təşkili və  idarə edilməsi”, 18-20 fevral 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, 20-22 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatında elektron və mobil xidmətlər”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 04-07 mart 2019-cu il tarixlərində “Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ-hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri”, “Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair sənədlər toplusunun Milli Qeydiyyat Sistemində işlənməsi”, 27-29 mart 2019-cu il tarixlərində “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri”, Lənkəran şəhərində 11-15 fevral 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, Gəncə şəhərində 01-03 aprel 2019-cu il tarixlərində “Vətəndaşlara xidmət sahələrində və idarəetmədə innovasiyaların tətbiqi, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri”, 03-05 aprel 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair sənədlərin qəbulu, ekspertizası və verilməsi”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 01-30 aprel 2019-cu il tarixlərində I qrup üçün həftənin I, III və V günləri, II qrup üçün həftənin V və VI günləri “Daşınmaz əmlakın kadastrı, qeydiyyatı və yerquruluşu məqsədləri üçün mərzçəkmə işlərini həyata keçirən şəxslərin (kadastr mühəndislərinin) hazırlanması”, 22-24 aprel 2019-cu il tarixlərində “Maliyyə hesabatlılığı, xərclərə nəzarət və təhlil-proqnozlaşdırma mexanizmləri”, Xaçmaz şəhərində 15-19 aprel 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 06-08 may 2019-cu il tarixlərində “Kargüzarlıq, xidməti sənədlərin elektron icraatı, icraya nəzarət və hesabatlılığın idarə edilməsi”, 27-31 may 2019-cu il tarixlərində “Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlakla bağlı mübahisəli məsələlər və məhkəmələrlə işin təşkili”, Şamaxı şəhərində 13-17 may 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, 13-15 may 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, Şəki şəhərində 20-24 may 2019-cu il tarixlərində “Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin təşkili və  idarə edilməsi”, 22-24 may 2019-cu il  tarixlərində “Daşımaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatında elektron və mobil xidmətlər”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 18-21 iyun 2019-cu il tarixlərində “Komitə sistemində satınalmaların idarə edilməsi və səmərəlilik məsələləri ” və “Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin təşkili və idarə edilməsi”, 19-21 iyun 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, Şirvan şəhərində 10-14 iyun 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması” və “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 01-05 iyul 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, 15-19 iyul 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, Lənkəran şəhərində 08-12 iyul 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi”, 10-12 iyul 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, Gəncə şəhərində 24-26 iyul 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən əmlak hüquqlarına dair məlumatların verilməsi”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 02-06 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ-hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri”, 03-05 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Vətəndaşlara xidmət sahələrində və idarəetmədə innovasiyaların tətbiqi, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri”, 16-19 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Maliyyə hesabatlılığı, xərclərə nəzarət və təhlil-proqnozlaşdırma mexanizmləri”, “Arxiv işinin təşkili və idarə edilməsi”, Xaçmaz şəhərində 09-11 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlak hüquqlara dair sənədlər toplusunun Milli Qeydiyyat Sistemində işlənməsi”, 09-13 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, Şamaxı şəhərində 23-27 sentyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, “Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 01-05 oktyabr 2019-cu il tarixlərində “Dövlət satınalmalarının idarə edilməsi və səmərəlilik məsələləri”, “Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi”, Şəki şəhərində 07-09 oktyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair sənədlərin qəbulu, ekspertizası və verilməsi”, 07-11 oktyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, 14-16 oktyabr 2019-cu il tarixlərində “Dövlət qulluğunun mahiyyəti və qulluqkeçmənin əsasları”, Şirvan şəhərində 23-25 oktyabr 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, Gəncə şəhərində 04-08 noyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl-ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”, 06-08 noyabr 2019-cu il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları, xidmət standartları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri”, Bakı şəhərində Xidmətin inzibati binasında 12-14 noyabr 2019-cu il tarixlərində “Kargüzarlıq, xidməti sənədlərin elektron icraatı, icraya nəzarət və hesabatlılığın idarə edilməsi”, 12-15 noyabr 2019-cu il tarixlərində “Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlakla bağlı mübahisəli məsələlər və məhkəmələrlə işin təşkili”, 13-15 noyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair sənədlərin qəbulu, ekspertizası və verilməsi”, Bərdə şəhərində 18-20 noyabr 2019-cu il tarixlərində “Daşınmaz əmlak hüquqlarına dair sənədlər toplusunun Milli Qeydiyyat Sistemində işlənməsi”, Lənkəran şəhərində 02-06 dekabr 2019-cu il tarixlərində  “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması”, “Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin təşkili və  idarə edilməsi”mövzularında təlimlər keçirilmiş və Xidmət üzrə bu təlimlərə 195 nəfər işçi cəlb olunmuşdur.

Xidmətdə işləyən dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması hallarının baş verməməsi barədə məlumatlar hazırlanmış, həmçinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin aparatında çalışan dövlət qulluqçularının reyestri işlənilmiş və sentyabr ayının sonunda yenilənərək Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim olunmuşdur.

2019-cu il ərzində Xidmət rəisi, müavinləri və struktur bölmələrin rəhbərləri tərəfindən 741 vətəndaş qəbul edilmiş, onlar tərəfindən qaldırılan problemlərin həlli ilə bağlı aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlara tapşırıqlar verilmişdir.